ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.1-ม.3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรุ่งทิพย์ ถนอมศิลป์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2566,21:18  อ่าน 5 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.1-ม.3
ชื่ออาจารย์ : นายมาณพ จันทร์ศรี
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2566,21:17  อ่าน 2 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.1-ม.3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนวลพรรณ ผ่องแผ้วฉาย
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2566,21:14  อ่าน 2 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.1-ม.3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกษมา สมฤดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2566,21:13  อ่าน 3 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.1-ป.3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุธาทิพย์ มูลอุดม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2566,21:12  อ่าน 3 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.1-ป.3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจันทร์จิรา บัวศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2566,21:11  อ่าน 0 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-ป.3
ชื่ออาจารย์ : นางชยาภรณ์ พานนิล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2566,21:08  อ่าน 0 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-ป.3
ชื่ออาจารย์ : นางสาววันนิสา นันตมาศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2566,21:01  อ่าน 1 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-ป.3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจันทร์จิรา บัวศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2566,21:00  อ่าน 0 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ป.4-ป.6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศุลีมาศ บุญศรี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2566,20:37  อ่าน 1 ครั้ง
รายละเอียด..