ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงวิภาวดี คันทะสอน
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2566,21:18   อ่าน 7 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : เด็กชายวรากร ทรายทอง
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2566,21:16   อ่าน 4 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : เด็กชายภูวรินทร์ กลิ่นหอม
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2566,21:12   อ่าน 4 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงกนกวรรณ เจริญสุข
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2566,21:11   อ่าน 6 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.1-ป.3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงพิมพ์พิชชา จันทร์เทศ
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2566,21:10   อ่าน 4 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.1-ป.3
ชื่อนักเรียน : เด็กชายธนวัฒน์ เจริญกุล
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2566,21:09   อ่าน 1 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-ป.3
ชื่อนักเรียน : เด็กชายอภิมุข ปั้นสง่า
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2566,21:06   อ่าน 1 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-ป.3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงสุภาวิณี แซ่ลิ้ม
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2566,21:04   อ่าน 1 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-ป.3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงศิรินภา สะใบบาง
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2566,21:03   อ่าน 1 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-ป.3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงรุจิรา บ้านใหม่
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2566,21:02   อ่าน 2 ครั้ง