ผลงานโรงเรียน
ผลคะแนนเฉลี่ยร้อยละกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สูงกว่าระดับประเทศ ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 2565,09:35   อ่าน 187 ครั้ง